• Sản phẩm chưa qua sử dụng
  • Sản phẩm đã dùng nhưng bị lỗi
  • Sản phẩm không tương thích với các phần cứng

Chương trình đổi trả sẽ áp dụng cho mọi đơn hàng trong vòng 7 ngày từ ngày mua. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0896909888.