Windows

 • Key Parallels Desktop for Mac

  2.300.000
 • Microsoft Windows 11 Home

  Microsoft
  450.000
 • Phần mềm Microsoft Windows 10 Pro 32/64bit Eng USB FQC-10070/HAV-00060 – Full VAT

  2.600.000
 • Phần mềm Microsoft Windows 11 Home 64Bit EngIntl 1pk DSP KW9-00632 – Full VAT

  1.700.000
 • Phần mềm Microsoft Windows 11 Pro 64bit Eng USB FPP/HAV-00163 – Full VAT

  2.700.000
 • Phần mềm SQL Server Standard Edtn 2019 English DVD 10 clt (228-11548) – Full VAT

  18.500.000
 • SQL Server 2016 Standard

  Microsoft
  1.600.000
 • SQL Server 2017 Standard

  Microsoft
  1.650.000
 • SQL Server 2019 Remote Desktop Services 01 Device Connections

  2.500.000
 • SQL Server 2019 Remote Desktop Services 01 User Connections

  2.500.000
 • SQL Server 2019 Standard

  Microsoft
  1.750.000
 • SQL Server 2022 Remote Desktop Service 01 Device Connections

  2.500.000
 • SQL Server 2022 Remote Desktop Services 01 User Connections

  2.500.000
 • Tài khoản Power BI – 1 Năm

  750.000
 • Windows 10 Enterprise

  Microsoft
  850.000

Hiển thị 1–15 của 45 kết quả