Cho doanh nghiệp

 • Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro 100 người 1 tháng

  ZOOM
  270.000
 • Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro 300 người 1 tháng

  ZOOM
  370.000
 • SQL Server 2016 Standard

  Microsoft
  1.600.000
 • SQL Server 2017 Standard

  Microsoft
  1.650.000
 • SQL Server 2019 Standard

  Microsoft
  1.750.000
 • Visual Studio .NET Enterprise Architect

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio .NET Enterprise Developer

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio .NET Professional

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Enterprise 2017 32/64-Bit

  Microsoft
  829.000
 • Visual Studio Premium 2010 – 2012 – 2013

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Professional 2010 – 2012 – 2013

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Ultimate 2010

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Ultimate 2012

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Ultimate 2013

  Microsoft
  1.250.000
 • Nơi nhập dữ liệu

  Windows Server 2008 Standard & Enterprise

  Microsoft
  1.250.000

Hiển thị 1–15 của 23 kết quả